انواع قهوه

دو نوع عربیکا و روبوستا امروزه به عنوان دو نوع محبوبتر قهوه در چرخه تولید قرار گرفتند.

در نمودار زیر میتوانید انواع قهوه و زیر مجموعه های آن ها را ببینید.

نمودار انواع قهوه