بو دادن دانه های قهوه

دانه های قهوه

قهوه در بازار به دو صورت آسیاب شده و دانه های آسیاب نشده آسیاب میگردد. بهتر است از نوع دانه های آسیاب نشده خریداری کنید و در زمانی که میخواهید قهوه بنوشید دانه های آن را آسیاب کنید چون دانه های قهوه بعد از آسیاب شدن عطر خود را به سرعت از دست می دهند.همچنین دقت کنید دانه های قهوه باید در جای خشک  و دور از نور و حرارت  و در ظرف در بسته قرار گیرند .

دانه های سبز رنگ قهوه ابتدا از بین دانه های قهوه موجود انتخاب و خریداری می شوند و در نهایت توسط استادان بودادن قهوه یا برشته کاران بو داده میشود شاید این سوال برای شما پیش بیاید که به چه دلیل دانه های قهوه را بو میدهد؟

چرا دانه های قهوه را بو می دهند؟

بو دادن قهوه باعث ایجاد تغییراتی در ویژگی‌های فیزیکی و شیمایی دانه‌های سبزرنگ قهوه می‌شود. این دانه‌ها از رنگ سبز به رنگ قهوه‌ای سوخته درمی‌آیند و عطر برشتگی به خود می‌گیرند. دانه‌های سبزرنگ قهوه پس از برشته شدن به دو برابر اندازه‌ی اولیه‌شان تغییر پیدا می‌کنند و به ترتیب به زرد، دارچینی کم‌رنگ، قهوه‌ای و در آخر سیاه روغنی تغییر رنگ می‌دهند.
هر چه قهوه بیشتر بو داده شود، تلخ‌تر می‌شود. قهوه اسپرسو خیلی بو داده می‌شود و قهوه فرانسه کمتر.

در شکل زیر درجه بندی بو دادان قهوه نشان داده شده است.
بو دادن قهوه

۱- Cinnamon: یاهمان دارچینی-رنگ دانه هاقهوه ای روشن بوده وسطح آنها خشک میباشد طعم ترش دارند.
۲- Light City: قهوه ای روشن مـتـوسـط کــه بیشتر در آمریکا مصرف میگردد.
۳- City Medium: قهوه ای متوسط که بیشتر در آمریکا و کانادا مصرف میشود.
۴- Full City: قـهـوه ای تـیـــره مـتوسط- سطح آن اندکی روغنی است- طـعـم تـلخ و شیرین.
۵- French: سطح براق و روغنی- ترشی اندک و قهوه ای تیره. طعم تلخ و شیرین.
۶- Espresso: قهوه ای تیره- سطح روغنی- طعم کاراملی و بدون ترشی.
۷- Italian=dark French: بـسـیـار درخـشـنـده و روغـنـی- ترشی بسیار اندک- قهوه ای خیلی تیره.
۸- Spanish: سیاه رنگ- طعم زغالی- بسیار روغنی.

(Next Post) »

Comments are Closed