خواص دارویی قهوه

قهوه از نظرطب  ایرانی سرد و خشک است و  جزء دسته آلکالوئیدها محسوب می شود  پس باید در مصرف آن احتیاط کرد.

  • قهوه بو داده به عنوان نیرو دهنده در رفع  و ضعف قوا استفاده میشود.
  • قهوه محرک است و هضم را آسان می کند.
  • از قهوه در رفع مسمومیتهای ناشی از مصرف الکل ، مخصوصا در مسمومیتهای تریاک استفاده می‌شود
  • تفاله قهوه برای گرفتن بوی زهم و سایر بوهای نامطبوع دست بسیار موثر است.
  • قهوه از کرم خوردگی دندان جلوگیری می کند.
  • قهوه سبز برای کاهش وزن بدن به طور طبیعی موثر خواهد بود.
(Next Post) »

Comments are Closed