مزایای قهوه

مزایای قهوه

قهوه با دربرداشتن مواد اغذیه متعدد، در سلامتی شما می تواند بسیار موثر عمل نماید. تحقیقات نشان می دهد که افرادی در برنامه روزانه خود قهوه می نوشند احتمال ریسک کمتری را برای بیماری ها خواهند داشت. این تحقیقات از نظر علمی و پزشکی ثابت شده می باشند وهمواره از خواص قهوه در ایجاد آرامش و احساس ریلکس بودن صحبت به عمل می آید.

افزایش سطح انرژی با نوشیدن قهوه

نوشیدن قهوه موجب می شود که افراد دیرتر خسته شوند و در نتیجه به نوعی موجب افزایش سطح انرژی می گردد. محرک انرژی دهنده در قهوه بخاطر وجود کافئین می باشد که به عنوان موثرترین ماده روحی شناخته شده است. پس از نوشیدن قهوه کافئین در جریان خون جذب می گردد . سپس به سمت مغز هدایت می گردد. در مغز، کافئین بر روی سلول عصبی به نام آدنوزین اثر می گذرارد. در این زمان دیگر انتقال دهنده های عصبی مانند دوپامین و نوراپی نفرین نیز افزایش می یابند. بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که قهوه جنبه های مختلف از عملکرد مغز را بهبود می بخشد. این تغییرات اغلب در حافظه ، حالت رفتاری ، سطح انرژی ، زمان عکس العمل ، عملکرد شناختی اتفاق می افتد. در واقع با نوشیدن قهوه در طول روز می توانید تغییرات بیان شده را در عملکرد مغزی و روحی خود مشاهده نمایید.

سوختن چربی با نوشیدن قهوه

آیا می دانستید که کافئین در تمامی مواد سوزاننده چربی دیده می شود؟ پس این خود دلیل خوبس برای بیان این موضوع می باشد که قهوه موجب سوزاندن چربی در بدن خواهد شد. قهوه یکی از معدود مواد طبیعی است که در سوزاندن چربی موثر است و تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که کافئین میزان متابولیک را ۳ الی ۱۱ درصد افزایش می دهد. در تحقیقاتی دیگر نشان داده شده است که نوشیدن قهوه موجب ۱۰ الی ۲۹ درصد سوختن چربی در افراد شده است که بسته به فرد و نوع بیولوژیکی بدن فرد می باشد. البته باید بیان گردد که این تاثیرات در دراز مدت با مصرف قهوه قابل مشاهده خواهد بود.

بهبود عملکرد فیزیکی با نوشیدن قهوه

کافئین موجب بهبود عملکرد سیتسم عصبی می شود که این خود موجب می شود که سیستم عصبی به سلول های چربی پیام سوزاندن را دهد از طرفی قهوه سطح اپی نفرین را در خون افزایش می دهد که آمادگی برای تمرینات بدنی را ممکن و میسر می نماید.


Comments are Closed