رابطه قهوه تلخ با شخصیت شما

قهوه تلخ

جالب است بدانید که ارتباط مستقیمی بین ویژگی های شخصیتی شما و طعم دلخواهتان وجود دارد. با پیشرفت علم ، روان شناسان توانسته اند رابطه جالبی بین طعم تلخ و اختلال‌های روانی و گرایش‌های سایکوپتیک را دریابند .
با مطالعه مطلب زیر می توان دریافت که کسانی که قهوه با طعم تلخ را بیشتر می پسندند ، بیشتر علایم نارسیسم یا خودپسندی دارند!!!


دانشمندان معتقدند کسانی که طعم های تلخ مثل قهوه تلخ را بیشتر دوست دارند بیشتر از سایر افراد خودشیفته ، خودخواه و دیگرآزار هستند و از این کار لذت می برند!!
طی یک تحقیق انجام شده بین ۵۰۰ نفر از افراد دانشگاه اینسبروک اتریش فهرستی از غذاهای مغتلف با طعم های متفاوت بین افراد توزیع شد و از آن ها خواسته شد تا غذاها را از بین”به‌شدت بیزارم” تا “به‌شدت دوست‌دارم” در شش مرحله طبقه بندی کنند.نتایج به دست آمده این تست را با یک تست روان شناسی دیگری که آزمایش فراگیر “گرایش های فراگیر دیگرآزارانه” بود را تکمیل کردند  و آن را  با سایر تست ها که متناسب با شخصیت افراد انتخاب شده بود مقایسه شد. در نهایت نتایج به دست آمده حاکی از این بود که ترجیح دادن طعم تلخ نشانه جدی خودشیفتگی و دیگرآزاری است.
دانشمندان یک ارتباط بسیار قوی بین کسانی که قهوه تلخ دوست دارند و کسانی که دارای رفتارهای ناهنجاری و خشونت آمیز هستند را پیدا کردند.در اصل کسانی که رفتارهای خشونت آمیز و غیر عادی داشتند بیشتر علاقه مند به طعم تلخ نظیر قهوه و آب جو داشتند و در مقابل کسانی که قهوه را با طعم شیرین و خامه ای تر دوست داشتند دارای رفتار سازگارتر و  اجتماعی تر بودند.
البته عوامل دیگری می تواند در انتخاب افراد تاثیر داشته باشد. بعضی افراد به دلیل علاقه شخصی و طبعی که دارند طعم تلخ قهوه را انتخاب می کنند اما بسیاری از افراد هستند که به دلیل عادت های غذایی یا رژیم غذایی که دارند از خوردن قهوه با شکر اجتناب    می کنند و قهوه تلخ را ترجیح می دهند. بنابراین نمی توان به راحتی در مورد افراد پیش داوری و قضاوت کرد.
این موضوع بسیار مهم است که طعم مورد انتخابی ما  گاهی تحت تاثیر عوامل دیگری است مثل فرهنگ ، گذشته و حتی دستپخت افراد. بنابراین نمی توان به راحتی به دلیل تمایلات افراد آن ها را قضاوت کرد.


Comments are Closed