کافی شاپ ها

 

کافه فلورانس

کافه فلورانس
خیلی خوشمزه و عالی با محیط شیک و سرو قهوه ۲۹
ما که امتحان کردیم خیلی عالی بود.
به شما هم پیشنهاد میدم که یک فنجون قهوه ۲۹ رو با دوستانتان امتحان کنید.
منتظر نظراتتون هستیم.آدرس: گیشا انتهای خیابان بیست و دوم    متن برای تست است و آدرس هم به صورت پیش فرض اضافه شده است.

کافه ویونا

کافه ویونا تو شهرک غرب
خیلی خوشمزه و عالی با محیط شیک و سرو قهوه ۲۹
ما که امتحان کردیم خیلی عالی بود.
به شما هم پیشنهاد میدم که یک فنجون قهوه ۲۹ رو با دوستانتان امتحان کنید.
منتظر نظراتتون هستیم.آدرس: شهرک غرب، خیابان اقاقیای جنوبی، نبش کوچه سوم، کافه ویوناایم متن برای تست است و آدرس هم به صورت پیش فرض اضافه شده است.

کافه ویونا تو شهرک غرب