افزایش میل جنسی با نوشیدن قهوه

افزایش میل جنسی با نوشیدن قهوه

افزایش میل جنسی با نوشیدن قهوه: عده ای از دانشمندان آمریکایی در دانشگاه ساس وسترن به ویژگی جالبی از اثرات نوشیدن قهوه دست یافتند. آن ها با مطالعاتی که انجام دادند و آزمایش هایی که روی خرگوش ها انجام دادند به نتیجه افزایش میل جنسی با نوشیدن قهوه رسیده و آن را به اثبات رساندند. البته این ویژگی بیشتر روی خانم ها اثر داشته و افزایش میل جنسی با نوشیدن قهوه در آقایان بسیار کمتر از آقایان دیده شد. نوشیدن روزی دو فنجان قهوه در خانم ها بر روی بخشی از مغز آن ها را که مرتبط با تحریکات جنسی است، تأثیر می گذارد.

لازم به ذکر است در تحقیقاتی که در همین راستا از سوی یک بیمارستان انجام گرفته بود، مشخص شده که افزایش میل جنسی در آقایان و خانم های میان سال رخ می دهد و صرفاً مربوط به خانم ها نیست.

توضیح علمی افزایش میل جنسی با نوشیدن قهوه

دانشمندان هنوز نتوانسته اند این نظریه خود را به صورت علمی به اثبات برسانند. ولی در این خصوص دلایلی به صورت نظری مطرح کرده اند که بسیار منطقی به نظر می رسد. آن ها این گونه بیان کرده اند که نوشیده قهوه به واسطه کافئین موجود در آن میزان ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین را افزایش می دهد که این عامل می تواند عمل خون رسانی به ارگان های جنسی را بهتر انجام دهد. در پی این اتفاق میل جنسی افزایش یافته و به عبارت دیگر موجب دلچسب تر شدن رابطه زناشویی می شود. البته این امر موجب کاهش زمان رابطه و به عبارت دیگر زود انزالی می شود.

دانشمندان هنوز در مورد میزان نوشیدن قهوه برای این رخداد به نتیجه درستی نرسیده اند و هم اکنون در حال انجام تحقیقات در این راستا هستند. چیزی که مشخص است این است که مصرف روزانه دو فنجان قهوه موجب افزایش میل جنسی می شود. در واقع تحقیقات برای این منظور است که دریابند آیا نوشیدن تنها یک فنجان نیز همین تبعات را دارد یا خیر.


Comments are Closed