انجمن تخصصی قهوه اروپا (SCAE)

انجمن تخصصی قهوه اروپا (SCAE)

انجمن تخصصی قهوه اروپا (SCAE) یکی از حرفه ای ترین سازمانهای جهانی است که در آن هزاران نفر از متخصصان قهوه و علاقمندان می توانند ثروت خود را از دانش و تجربه با یکدیگر به اشتراک بگذارند.انگیزه و هدف اصلی انجمن تخصصی قهوه اروپا (SCAE) پیشبرد و ارتقای استانداردهای جهانی قهوه و گسترش دانش آن توسط آموزشهای قهوه است .

بیش از ۷۰ کشور دنیا در انجمن تخصصی قهوه عضو هستند و همه ساله دوره های آموزشی این انجمن در کنار نمایشگاههای قهوه مستقلا برگزار می شود.

در راستای اهداف انجمن تخصصی قهوه سیستم آموزشی The Coffee Diploma System ( CDS ) شکل گرفت. این دوره شامل ۶ حوزه تخصصی است که هر کدام از آنها شامل ۳ مرحله پایه، متوسط و پیشرفته است . با گذراندن هر مرحله از این ۶ حوزه شما میتوانید امتیازهای مختلفی را کسب کنید و زمانی که ۱۰۰ امتیاز کسب کرده باشید دیپلم کافی تان را کسب کرده اید. حال اینکه شما برای کسب این ۱۰۰ امتیاز کدامیک از این ۶ حوزه را برمیگزینید به عهده شماست.

در مهرماه سال گذشته همزمان با روز جهانی قهوه ( ۲۹ سپتامبر ) دوره ای برگزار شد به مربی‌گری آقای لویجی لوپی یکی از با سابقه ترین مربیان انجمن تخصصی قهوه اروپا (SCAE) که ایشان یکی از مبدعان هنر شیر و قهوه هستند و سابقه ۳۰ ساله تدریس را دارند.


Comments are Closed