انواع قهوه : لیبریکا | عربیکا | روبوستا

قهوه عربیکا

گیاه قهوه با نام علمی کافیا متعلق به دسته دیگری از گیاهان به نام روبیاسیا  (Rubiaceae)  می باشد. که این گونه دارای ششصد نوع و ششصد هزار زیر مجموعه است . قهوه به طور کلی دارای سه نوع مختلف تجاری است  به نام های عربیکا و روبوستا  که بیشتر تولید می شوند  و نوع سوم قهوه لیبریکا (Liberica) است که به صورت محدود تولید می شود.

قهوه لیبریکا :

در غرب آفریقا و در کشور لیبریا کشت می شود و درخت آن ارای تنه قدرتمندی است که ارتفاع آن به ۱۸ متر هم می رسد. طعم قهوه لیبریکا شبیه به روبوستا است اما طرفدار زیادی ندارد.

قهوه عربیکا :

نوعی از قهوه است که در ارتفاعات جنوب غربی اتیوپی کشت می شود.از قهوه عربیکا به درختچه قهوه عربستان مشهور است و اعتقاد مردم بر این است که قهوه عربیکا اولین بار در عربستان کشت شده است و اولین شواهد معتبر نوشیدن قهوه در اواسط قرن ۱۵ در صومعه صوفی مسلمان در کشور یمن بوده است.

گیاه عریکا دانه هایی صاف دارد و از نظر اندازه از گیاه روبوستا بزرگتر و از گیاه لیبریکا کوچکتر است. قهوه عربیکا عطر و طعم فوق العاده ای دارند و نسبت به گونه های دیگر قهوه از کافئین کمتری برخوردار است.

 

قهوه عربیکا

قهوه عربیکا قیمت بالاتری نسبت به روبوستا دارد و دلیل آن حساس بودن گیاه عربیکا و آسیب پذیری آن در برابر آفت هاست است.

قهوه روبوستا :

گیاه روبوستا بوته هایی تنومند دارد که ارتفاع آن ها به ۱۰ متر هم می رسد و در کشور ویتنام کشت می شود و در مناطق کم ارتفاع می روید و دانه های گیاه روبوستا به شکل بیضی و کوچکتر از عربیکا هستند.

دانه های قهوه روبوستا عطر چندانی ندارند بر خلاف عربیکا، اما از میزان زیادی کافئین برخوردارند و طعم تلخی دارند. از قهوه روبوستا برای تهیه قهوه فوری استفاده می کنند و همچنین دانه های قهوه روبوستا را برای تهیه اسپرسوی غلیظ ایتالیایی استفاده می کنند.

عربیکا و روبوستا


Comments are Closed